میکروفیلتراسیونMF

میکروفیلتراسیون(MF)

میکروفیلتراسیون فرآیندی است که در آن اندازه حفرات بین 10-1/0 میکرون بوده و میکروارگانیزم ها نمی توانند از آن عبور کنند.
این فرآیند برای جداسازی موادی با سایز کلوئیدی می باشد که از مکانیسم غربال گری رای باقی ماندن ذرات بزرگتر از اندازه قطر حفرات استفاده می نماید.

در فرآیند میکروفیلتراسیونMF از پلیمرهای طبیعی و سنتزی مانند نیترات یا استات سلولز، پلی آمیدها و پلی سولفون ها استفاده می شود.
علاوه بر آن موادمعدنی مانند اکسیدهای فلزی، شیشه و کربن با پوشش زیرکونیم نیز برای تولید این غشاءها به کار می روند.
این غشاءها در صنایع دارویی و غذایی کاربرد وسیعی دارند.

در نهایت چنین می توان بیان کرد که فرآیندهای جداسازی غشائی با توجه به مزایای مختلفی که دارند،
می توانند به عنوان یک جایگزین برای روش فیلتراسیون، سیستم های تصفیه شیمیایی و بسیاری از موارد دیگر عمل کنند.
ویژگی های ساختاری و هندسی و نیز جنس غشاءها، موجب انعطاف پذیری آن ها در کاربردهای متفاوت
مانند فرآیندهای اسمزمعکوس، اولترافیلتراسیون، میکروفیلتراسیون، نانو فیلتراسیون و غیره شده است.

جایگزینی فرآیندهای غشائی منجر به بهبود کیفیت محصولات و افزایش بازده فرآیندی شده
و امکان گسترش این فرآیندها  را در شرایط فرآیندی اعم از دما، فشار و
PH متفاوت فراهم می کند.
این ویژگی ها، فرآیند جداسازی غشائی را به یک فناوری موفق در صنایع مختلف تبدیل کرده است.

میکروفیلتراسیونMF فرآیندی است که در آن اندازه حفرات بین 10-1/0 میکرون بوده و میکروارگانیزم ها نمی توانند از آن عبور کنند.

 

میکروفیلتراسیونMF فرآیندی است که در آن اندازه حفرات بین 10-1/0 میکرون بوده و میکروارگانیزم ها نمی توانند از آن عبور کنند.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند