میکروارگانیسم ها در تصفیه فاضلاب

میکروارگانیسم ها

قبلا تمام موجودات زنده جهان را به دو دسته گیاهان و جانوران تقسیم می کردند. تا اینکه در قرن نوزدهم میلادی دریافتند که موجودات زنده دیگری وجود دارند و دارای خواص مشترکی از هر دو گروه گیاهان و حیوانات می باشند و این موجودات را میکروارگانیسم ها نامیدند. میکروارگانیسم ها شامل ویروس ها، جلبک ها، قارچ ها، پروتوزوئرها، باکتری ها و … می باشند. باکتری ها بر اساس منبع تغذیه شان به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

هتروتروپیک

این گروه از باکتری ها که موادآلی را به عنوان منبع انرژی مورد استفاده قرار می دهند خود به سه دسته تقسیم بندی می شوند: باکتری های هوازی، بی هوازی و دو گانه زی.

باید توجه داشت که باکتری های بیماری زا اساسا از نوع باکتری های هتروتروپیک هستند. این باکتری ها قادر به تجزیه مواد معدنی نیستند ولی با تجزیه مواد آلی، انرژی لازم جهت حرکت، تنفس و تکثیر را به وجود می آورند. قدار انرژی به دست آمده بستگی به منبع اکسیژن مورد مصرف متابولیسم دارد. بیشترین مقدار انرژی مربوط به زمانی است که از اکسیژن محلول در آب استفاده گردد. باکتری های دوگانه زی بستگی به شرایط موجود می توانند به هر دو صورت هوازی یا غیرهوازی زندگی کنند.

میکروارگانیسم ها : موجودات زنده ای که دارای خواص مشترکی از هر دو گروه گیاهان و حیوانات می باشند و این موجودات را میکروارگانیسم ها نامیدند.

 

اوتوتروپیک

این نوع از باکتری ها برای کسب انرژی مواد معدنی را اکسید می نمایند. از این گروه می توان باکتری های سولفور، ازت و آهن اشاره نمود. باکتری های سولفور با ایجاد سولفوریک موجب خوردگی شدید در شبکه های انتقال آب و پساب می گردند.

باکتری های آهن با تبدیل Fe به Fe(OH)3 باعث ایجاد رنگ قهوه ای، بو و مزه نامطبوع در آب می گردند. برای از بین بردن این نوع از باکتری ها معمولا آب را کلرینه می کنند.

به طور کلی آب های طبیعی به دلیل گرد و غبار موجود در هوا و نیز ورود مواد به هنگام عبور در سطح زمین محتوی میکروب خواهند شد. هر چه از تماس آب با خاک جلوگیری شود آلودگی کمتر می شود. در بررسی کلی آلودگی های بیولوژیکی، لازم است که تعداد کلی فرم ها، ویروس ها و مواردی نظیر استرپتوکوکوس، میکوباکتریوم، باکتری های مدفوعی، سالمونلا و انگل های بیماری زا به دقت مورد توجه قرار گیرند.

میکروارگانیسم ها : موجودات زنده ای که دارای خواص مشترکی از هر دو گروه گیاهان و حیوانات می باشند و این موجودات را میکروارگانیسم ها نامیدند.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند