مواد شیمیایی کمک منعقدکننده

کمک منعقدکننده ها

ثابت شده است که گروهی از پلی الکترولیت ها (مولکول هایی با زنجیر طولانی) می توانند
کارایی مواد منعقدکننده را در حذف رنگ و مواد آلی و کدورت بهبود بخشند.
این مواد ممکن است کاتیونی و آنیونی و یا غیر یونی باشند.
 

مکانیسم کار کمک منعقدکننده ها بدین صورت است که با تشکیل بندها و یا پل هایی بین ذرات ریز لخته حاصل از کار مواد منعقد کننده،
آن ها را به صورت لخته های درشت تر و سنگین تر در می آورند که ته نشینی آن ها سریع تر انجام می شود. 

برای آب هایی که کدورت پایینی دارند و همچنین برای آب هایی با دمای پایین، استفاده از مواد منعقدکننده بسیار مفید خواهد بود.
علاوه بر این کمک منعقد کننده ها می توانند محدوده اپتیمم PH را گسترده تر کرده
و همچنین مقدار ماده منعقد کننده مورد نیاز را کاهش دهند.

باید همیشه در نظر داشت که اگر بخواهیم از پلی الکترولیت به تنهایی برای انعقادسازی در آب طبیعی استفاده کنیم
باید پلی الکترولیت از نوع کاتیونی باشد زیرا اغلب ذرات کلوئیدی موجود در آب دارای بار منفی هستند.
برعکس اگر قرار باشد که به آب مورد نظر آهک تزریق کنیم
تا آهن و آلومینیوم آن به صورت هیدروکسید رسوب کنند
در آن صورت لستفاده از پلیمرهای آنیونی ترجیح دارد.

مواد شیمیایی کمک منعقدکننده :  گروهی از پلی الکترولیت ها می توانندکارایی مواد منعقدکننده را در حذف رنگ و مواد آلی و کدورت بهبود بخشند.

در مورد منعقد کننده های معدنی مثل کلراید آهن یا آلوم حداقل غلظتی برای انجام انعقاد سازی لازم است،
اما اگر غلظت استفاده شده بیش از حد مورد نیاز باشد قدرت انعقادسازی کاهش نمی یابد.

در مورد پلی الکترولیت ها به علت ویژگی های فیزیک و شیمیایی آن ها،
قدرت انعقادسازی در محدوده کوچکی از غلظت پلی الکترولیت، که بستگی به نوع مواد معلق و غلظت آن ها دارد،
بیشترین قدرت را دارا می باشند و در خارج از این محدوده غلظت، قدرت انعقادسازی کاهش می یابد.

فروش کمک منعقد کننده :

در صورت نیاز به خرید مواد شیمیایی کمک منعقدکننده  با کارشناسان ما در شرکت صدرآب با شماره  4424826-011  و یا با شماره همراه 09223767512 تماس حاصل فرمائید.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند