پلی الکترولیت های آنیونی پلیمر هایی هستند که برای کاهش میزان کدورت ، افزایش سرعت ته نشینی و برای کمک به مواد منعقد کننده یا به جای خود منعقد کننده ها در تصفیه خانه ها مورد استفاده قرار میگیرد.

استفاده از پلی الکترولیت آنیونی برای کاهش کدورت
استفاده از پلی الکترولیت آنیونی برای کاهش کدورت

از این مواد منعقد کننده برای زلال سازی تصفیه خانه های بهداشتی و صنعتی استفاده میشود. پلی الکترولیت آنیونی یا پلی اکریل آمید در آب شرب ، مواد غذایی و فاضلاب ها قابل مصرف است. پلی اکریل آمید در آب حلال بوده و محلول حل شده در آن را به علت دارا بودن بار منفی ، منفی میکند. پلی الکترولیت ها بسته به نوع مصرف و تصفیه خانه ها در گرید های مختلف تولید میشوند.

استفاده از پلی الکترولیت آنیونی برای کاهش کدورت

استفاده از پلی الکترولیت آنیونی برای کاهش کدورت

دیدگاه ها غیر فعالند