پر استیک اسید (C2H4O3) ترکیبی از استیک اسید (CH3COOH) و هیدروژن پراکسید (H2O2) است. پراستیک اسید یک مایع روشن و بیرنگ با بوی تند می باشد که خاصیت گندزدایی و ضدعفونی کنندگی دارد. پراستیک اسید با واکنش بین هیدروژن پراکسید و استیک اسید تولید می شود:

O O

|| ||

CH3-C-OH + H2O2 -> CH3C-O-OH + H2O

acetic acid + hydrogen peroxide -> peracetic acid  

پراستیک اسید معمولا با غلظت های 5-15% تولید می شود. زمانی که پراستیک اسید در آب حل می شود، به هیدروژن پراکسید و استیک اسید تجزیه می شود، که در آب اکسیژن و دی اکسید کربن جدا می شود. پر استیک اسید یک اکسیدان قوی است. 

کاربردهای اسید پراستیک چیست؟

اسید پراستیک عمدتا در صنایع غذایی استفاده می شود ، جایی که به عنوان پاک کننده و ضد عفونی کننده کاربرد دارد. از اوایل دهه 1950، اسیداستیک برای از بین بردن باکتری ها و قارچ ها از میوه و سبزیجات استفاده می شد. همچنین از این ماده برای ضد عفونی کردن آب بازیافتی برای شستشوی مواد غذایی استفاده می شد. امروزه از اسید پراستیک برای ضد عفونی کننده لوازم پزشکی و در صنایع خمیر استفاده می شود. این ماده را می توان در طول تصفیه آب به عنوان ضد عفونی کننده و برای ضدعفونی کردن با آب استفاده کرد.

ضد عفونی کننده پراستیک اسید چگونه کار می کند؟

اسید پراستیک به عنوان یک ضد عفونی کننده غشاء سلولهای خارجی میکروارگانیسم ها را اکسیده می کند. مکانیسم اکسیداسیون از انتقال الکترون تشکیل شده است. هنگامی که از اکسیدان قوی تری استفاده می شود، الکترون ها خیلی سریعتر به میکروارگانیسم منتقل می شوند و باعث می شوند میکروارگانیسم به سرعت غیرفعال شود.

پر استیک اسید

از اسید پراستیک می توان برای غیرفعال کردن طیف گسترده ای از میکروارگانیسم های بیماری زا استفاده کرد. همچنین ویروس ها را غیرفعال می کند. فعالیت پراستیک اسید به سختی تحت تأثیر ترکیبات آلی موجود در آب قرار دارد. با این حال ، pH و درجه حرارت بر فعالیت پراستیک اسید تأثیر می گذارد. اسید پراستئیک  در pH بین 8 تا 9 موثر است. در دمای 15 درجه سانتیگراد و pH برابر با 7 ، به 5 برابر پراستیک اسید بیشتر نیاز است تا غیرفعال کننده عاملی پاتوژن ها نسبت به pH باشد.

 

شرکت صدرآب، تولید کننده عمده محلول و محصولات ضد عفونی کننده برپایه پراستیک اسید و پایه الکل اتانول میباشد.

جهت سفارش با شماره 01144248260 تماس بگیرید

دیدگاه ها غیر فعالند