مورفولین(C4H9NO) یک ترکیب هتروسیکلی ساده است که دارای اهمیت صنعتی بسیار مهم و طیف وسیعی از برنامه های کاربردی است . این ترکیب ویژگی های دو گروه عاملی آمین ها و اترها را دارد و از لحاظ شیمیایی مورفولین یک آمینو اتر است که دارای پایداری شیمیایی می باشد.

عملکرد مولکول اتر معمولا غیر فعال است و بیشترین واکنش های مورفولین شامل آمین ثانویه است. به علت داشتن گروه عاملی آمینی، مورفولین دارای خاصیت بازی است و به علت داشتن H+ دارای خاصیت اسیدی می باشد. جرم مولکولی این ماده 87.1 گرم بر مول می باشد و از نظر ظاهری به صورت مایع بی رنگ است و دارای بویی مشابه ماهی می باشد. دارای نقطه اشتعال آن 100 درجه فارنهایت و نقطه جوش آن 129 درجه سانتی گراد می باشد.

کاربرد مورفولین

امولسیفایرهای وکس و عوامل فعال کننده سطح

عامل‌های جداساز

بازدارنده‌های خوردگی

کاتالیست

صنایع لاستیک

واسطه در تولید لاستیک با استحکام کششی بالا

روشنایی‌های نوری

واکس و پولیش

باکتری کش

دارویی

آنتی اکسیدان‌هایی برای روان کردن نفت و گریس نساجی

ضد عفونی کننده

مواد شیمیایی

مورفولین Morpholine

مورفولین Morpholine

مورفولین Morpholine

دیدگاه ها غیر فعالند