فسفر دوزنگ ( ZN3P2 ) گردی با رنگ خاکستری متمایل به سیاه است ، که بوی سیر(تندی) می دهد و به صورت پودرعرضه می شود .

این موشها، موشها و سایر جوندگان دیگر را می کشد زمانی که اسید در سیستم های گوارش خود را با فسفید واکنش می دهد و یک گاز سمی ایجاد می کند. . درصورت خوردن توسط انسان یا حیوانات خانگی معمولا حاوی ترکیبی از فسفید روی و یک مکمل غذایی است که سبب استفراغ می شود .

فسفر دو زنگ Zinc phosphide

رنگ و بوی فسفر دوزنگ برای بیشتر جانوران دور کننده است ، ولی به نظر می رسد موش صحرایی و خانگی از آن دوری نمی کنند . فسفر دوزنگ ، در معده جانوران گاز فسفین (PH3 ) تولید می کند که این گاز روی سیستم عصبی و و اندام های داخلی موش اثر می گذارد . دانه های غلات که محتوی 2% فسفر دورنگ باشد ، قادرند یک موش صحرایی را ظرف مدت 17 دقیقه از پای درآورند . بنابراین این ترکیب سمی است و در هنگام مصرف احتیاطات لازم باید انجام گیرد . این سم با ورود به جریان خون ، کلیه ، کبد و قلب را نیز از کار می اندازد.

فسفر دو زنگ Zinc phosphide

کاربرد فسفر دوزنگ

از جمله جونده کش های پر کاربرد فسفر دو زنگ ZN 3 P 2 است .

فسفر دو زنگ Zinc phosphide

دیدگاه ها غیر فعالند