سیلیکات سدیم مهم ترین سیلیکات محلول است.

سیلیکات سدیم، همچنین به عنوان شیشه مایع شناخته می شود، یک محلول آبی است که توسط SiO2 (دی اکسید سیلیکون) و Na2O (اکسید سدیم) تشکیل شده است و با تغییر نسبت وزنی بین اکسید تشکیل دهنده و غلظت جامدات در محلول، ممکن است انواع مختلف سیلیکات سدیم را با مشخصات خاص برای هر استفاده در بخش های مختلف بازار بدست آورید.

این ماده اغلب به نام “شیشه آب” نامیده می شود که خواصی مانند آب دارد. آنها به طور گسترده ای درصنایع به عنوان سیلانت ها، گیرنده ها، دفلوکولین ها، امولسیون ها و بافر ها استفاده می شوند.شایع ترین کاربردهای آنها در صنعت کاغذ و خمیر کاغذ (که در آنها روشنایی و کارایی سفید رنگ پراکسید را بهبود می بخشد)وصنعت مواد شوینده و ویسکوزیته صابون های مایع را کاهش می دهد.

سیلیکات سدیم مایع

سیلیکات سدیم مایع

پودر سیلیکات سدیم

پودر سیلیکات سدیم

استفاده از سیلکات سدیم در تصفیه فاضلاب

استفاده از سیلکات سدیم در تصفیه فاضلاب

دیدگاه ها غیر فعالند