آب اکسیژنه ( یا پراکسید هیدروژن ((H2O2) مایع بی رنگ و تندی است که با آب ،الکل و اتر می تواند مخلوط شود ، همچنین یک اکسید کننده قدرتمند است که به عنوان یک سفید کننده و برای تخریب انواع  آلاینده ها استفاده می شود . هیدروژن پراکسید (H2O2) کاربرد های فراوانی دارد  از جمله برای کاهش BOD و COD فاضلاب صنعتی ، برای حذف مواد آلی و معدنی در آب استخر ، در زمینه پزشکی ، اکسید کننده در محیط های بازی و اسیدی ، تولید مواد شیمیایی و… دارد.

تصویر هیدروژن پراکسید

تصویر هیدروژن پراکسید

نمودار هیدروژن پراکسید

نمودار هیدروژن پراکسید

 

دیدگاه ها غیر فعالند