مزایا دیفیوزرهای حباب درشت

در زیر ، بحثی در مورد ویژگی های دیفیوزر حباب درشت صدرآب  برای سیستم های تصفیه فاضلاب خواهیم کرد:

1- ضریب بالای آلفا (High Alpha Factor)

سوراخ های بزرگ تر بدین معنی می باشد که دیفیوزرهای حباب درشت صدرآب نسبت به دیفیوزرهای حباب ریز دچار گرفتگی کم تر(نسبت به رسوب حساسیت کمتری دارند) می شوند. باکتری ها (Bacteria) و بیوسولیدها (biosolids) کمتر به دام می افتند. همین دلایل باعث می شود که دیفیوزرها کارایی بالاتری داشته باشند و فشار کمتری را تحمل و به بلوئر وارد کنند، در غیر این صورت باعث سایش و خرابی را روی بلوئرها(blowers) (دمنده ها) قرار می دهد.

مزایا دیفیوزرهای حباب درشت: از مزایای آن می توان به  ضریب بالای آلفا، مخلوط کردن قوی، تعمیر و نگهداری کم، دوام بالا اشاره کرد.

2- مخلوط کردن قوی (Strong Mixing)

حباب های بزرگتر تولید شده توسط دیفیوزرهای حباب درشت دارای حجم بیشتری هستند، در نتیجه مایع (فاضلاب) بیشتری را جابه جا می کنند و قدرت بیشتری برای اختلاط ایجاد می کنند. مخلوط کردن موثر دیفیوزرهای حباب درشت، به دلیل ترکیب قدرتمند میزان اکسیژن رسانی، رشد باکتری ها و تجزیه مواد آلی را تسهیل می کند.

مزایا دیفیوزرهای حباب درشت: از مزایای آن می توان به  ضریب بالای آلفا، مخلوط کردن قوی، تعمیر و نگهداری کم، دوام بالا اشاره کرد.

3- تعمیر و نگهداری کم (Low Maintenance)

سوارخ یا منافذ بزرگتر دیفیوزرهای حباب درشت بدیم معنی است که دیفیوزرها کمتر دچار گرفتگی هستند و نیاز به تمیز کردن کمتر با واشر فشار بیا برس دستی دارند. این نگهداری کم، موجب صرفه جویی در هزینه و زمان می شود.

مزایا دیفیوزرهای حباب درشت: از مزایای آن می توان به  ضریب بالای آلفا، مخلوط کردن قوی، تعمیر و نگهداری کم، دوام بالا اشاره کرد.

4- دوام (Durability)

دوام بالا از مزایا دیفیوزرهای حباب درشت است. مقاومت بیشتر در برابر رسوب ، به معنای پراکندگی دیفیوزرها و نیاز به تعویض کمتر دارند. 

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند