متانول (Hydroxymethane)  یک مایع با فرمول شیمیایی (CH3OH) است.

این ماده بی رنگ، فرار، قابل اشتعال و سمی است. متانول عمدتا از منوکسید کربن و هیدروژن تولید می شود. استفاده اصلی آن در ساخت سنتز آلی است و به عنوان سوخت، حلال، ضد یخ و.. کاربرد دارد. متانول در آب حلال است.
 
متانول-الکل چوب
امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند