با فرمول غلیظ که به شما کمک می کند ظرف های بیشتری را با مایع ظرفشویی کمتر بشویید
– بدون فسفات

 

 

 

مایع ظرفشویی سپتامول

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند