پساب کشتارگاهی ناشی از کشتار حیوان و شستشوی لاشه، چربی، خون، مایعات و جامدات داخل بدن حیوان می باشد
و که به دلیل شاخص­ های شیمیایی و فیزیکی خاص تصفیه آن متفاوت تر از تصفیه خانه های معمول بوده
که باید برای جلوگیری از مشکلات بعدی احتمالی اصول طراحی درستی برای آن در نظر گرفته شود .
این نوع فاضلاب ها مقدار بالایی از مواد آلی بوده و دارای مواد معلق و جامد بسیار زیادی هستند.
بدلیل وجود ذرات جامد معلق و قابل ته نشینی استفاده از سیستم های شناوری و چربی روب که دارای اسکیمر باشد
و همچنین سیستم حذف ذرات قابل ته نشینی از مهمترین تجهیزات تصفیه پساب کشتارگاهی می باشد.

پساب کشتارگاهی ناشی از کشتار حیوان و شستشوی لاشه، مایعات و جامدات داخل بدن حیوان است که تصفیه آن متفاوت تر از تصفیه های معمول می باشد.

تصفیه فاضلاب کشتارگاه در شرکت صدرآب

پکیج های کامپوزیتی شرکت صدرآب که قابلیت چربی روبی سطح و حذف مواد قابل ته نشینی را داراست
از کاربردی ترین پکیج های مورد استفاده در تصفیه فاضلاب کشتارگاهی می باشد.
از مهمترین شاخص ­های آلودگی فاضلاب این صنایع بالا بودن مقادیر نیتروژن کل، COD، BOD5، TSS، رنگ و کدورت می­باشد.
بکارگیری سیستم های حذف فسفر و نیتروژن مازاد در طراحی سیستم های تصفیه فاضلاب کشتارگاهی،
از نو آوری های طراحی این سیستم در شرکت صدرآب می باشد.
به دلیل وجود مقادیر بالای مواد معلق، امکان شناور شدن و یا ته نشین شده موارد آلاینده وجود داشته
و همچنین به دلیل وجود مقادیر بالای ترکیبات نیتروژن دار این نوع پساب مستعد شروع فرآیندهای بی­ هوازی می باشد
که این دو مورد باید به طور کامل و دقیق در طراحی فرآیند در نظر گرفته شود.

استفاده از پکینگ مدیای معلق یا پکینگ مدیای ثابت در طراحی این شرکت در واحد بی هوازی در نظر گرفته می شود.
با توجه به ماهیت فاضلاب کشتارگاهی سیستم بی هوازی می تواند نقش موثری در کاهش شاخص های آلایندگی در این واحد ایفا کند.
علاوه بر این مورد، استفاده از سیستم بی هوازی می تواند پساب را جهت انجام فرایند های مورد نیاز در واحد هوازی آماده سازد.

شرکت صدرآب با توجه به دانش فنی و تجربه های متعدد در تصفیه فاضلاب کشتارگاه نقش عمده ای در کاهش آلایندگی این واحد ها ایفا کرده است.

شما می توانید جهت کسب اطلاعات بیشتر و دریافت مشاوره های رایگان با کارشناسان این شرکت از طریق شماره تلفن های 09119191911 و 09190588001 در ارتباط باشید.