این یک کریستال سبز آبی یا زرد با فرمول FeSO4.7H2O  است و به نام “vitriol سبز” یا “copperas” شناخته می شود. این محصول جانبی در آب حل می شود در 64 درجه سانتیگراد و ذوب میشود.

این را می توان به عنوان تصفیه آب (همان سولفات آهن) استفاده کرد و به عنوان یک کود، به عنوان کود برای چمن و در بسیاری از قاتلان قارچ استفاده کرد.سولفات آهن برای تولید رنگدانه اکسید آهن فارکس استفاده می شود.

سولفات آهن برای تنظیم pH خاک، خنثی کردن قلیایی خاک و افزودن گیاه به عناصر آهن استفاده می شود.

سولفات آهن sulfate Iron

زاج سبز (سولفات آهن2) باعث کاهش بسیار سورفکتانت ها (مواد فعال سطحی ) در آب میشود همچنین باعث  کاهش سختی آب میشود.

سولفات آهن sulfate Iron

زاج زرد که همان سولفات آهن 3 و زرد رنگ است برای تولید مواد شیمیایی و در کشاورزی استفاده می شود.

 

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند