پکیج تصفیه فاضلاب MBR تصفیه خانه فاضلاب پکیج یک سیستم یکپارچه است. تصفیه خانه فاضلاب مبتنی بر فناوری MBBR با استفاده از Bio Media است. اصلی ترین فرآیند MBBR رشدزیست توده در راکتور بیولوژیکی از طریق همزن توسط سیستم های هوادهی (راکتور هوازی) یا توسط سیستم های مکانیکی (در راکتور آنوکسی یا بی هوازی)می باشد.

تصفیه خانه فاضلاب پکیج یک سیستم یکپارچه است که معمولاً با ترکیبی از MBR انجام می شود. مزیت هایی همچون: اتوماسیون هوشمند، لجن مازاد کمتر، بهره برداری کم و … از این جهت برای فاضلاب های کوچک و تصفیه فاضلاب و واحد مدولار (MBR) برای پروژه های بزرگ مناسب است. سیستم تصفیه خانه فاضلاب پکیج معمولاً شامل مخزن آنوکسیک ، مخزن هوادهی ، مخزن MBR و اتاق تجهیزات ، سیستم کنترل و غیره است.

پکیج تصفیه فاضلاب MBR

پکیج تصفیه فاضلاب MBR

پکیج تصفیه فاضلاب MBR

کاربرد پکیج تصفیه فاضلاب MBR:

 

  1. تصفیه فاضلاب خانگی

  2. تصفیه فاضلاب شهری

  3. تصفیه فاضلاب پسای شیمیایی

  4. تصفیه فاضلاب صنعتی

  5. تصفیه فاضلاب کشتارگاه 

  6. تصفیه فاضلاب بیمارستان ها

  7. تصفیه فاضلاب بازیافت زباله ها

 

فواید استفاده از فناوری MBR چیست؟

فرآیند بیوراکتور غشایی ، ماسه سنگها و مواد جامد را برای پیشبرد کیفیت پساب و کاهش هزینه های مدیریت لجن در کارخانه مدیریت آب و فاضلاب از بین می برد.

 

دیدگاه ها غیر فعالند