آلاینده فاضلاب های صنعتی

دسته بندی آلاینده های فاضلاب های صنعتی

فاضلاب صنعتی حاوی انواع ناخالصی ها هستندکه به صورت زیر دسته بندی می شوند:

1-آلاینده های غیرآلی:

این گروه شامل قلیاها، اسیدهای معدنی، نمک های معدنی، کلرآزاد، آمونیاک، سولفیدهیدروژن، نمک های کروم، نیکل،روی، کادمیوم، مس، نقره وغیره می باشد. آنیون ها مانند فسفات ها، سولفات ها، کلریدها، نیترات ها، سیانیدها وکاتیون ها مانند کلیسیم ، منیزیم، سدیم، پتاسیم، آهن، منگنز، جیوه، آرسنیک و…. .

2-آلاینده های آلی:

این گروه شامل ترکیبات با وزن مولکولی بالا مانند قندها، روغن ها و چربی ها، پروتئین ها، هیدروکربن ها، فنول ها، سوینده ها، واسیدهای آلی می باشند. بعضی ازآلاینده ها نسبت به تجزیه بیولوژیکی مقاوم می باشند و بعضی دیگر برای زندگی آبزیان درآب پذیرنده سمی هستند. حذف یا حداقل کاهش غلظت آن ها ، برای تصفیه چنین فاضلاب هایی با روش های بیولوژیکی ضروری می باشد.

 آلاینده های فاضلاب های صنعتی : فاضلاب صنعتی حاوی انواع ناخالصی ها هستندکه به صورت زیر دسته بندی می شوند: آلاینده های غیرآلی و آلی .

علاوه بر این، ممکن است فاضلاب های صنعتی حاوی مواد رادیواکتیو باشند که نیاز به دقت بالا درجابه جایی، تصفیه و دفع دارند.

ویژگی های فاضلاب های مشترک صنعتی و بهداشتی تولیدی از کارخانه ، واسطه رقیق سازی با فاضلاب شهری تا حدودی متفاوت از فاضلاب های صنعتی به تنهایی است. علاوه براین تصفیه بیولوژیکی چنین ترکیباتی به دلیل حضورمیکروارگانیسم ها در فاضلاب آسان تر است. اگرفاضلاب صنعتی فاقد مواد مغذی مانند نیتروژن وفسفر باشد، این عناصر تا حدی به وسیله فاضلاب تامین می شوند، که باعث صرفه جویی در مواد شیمیایی مانند اوره و فسفر می شود که به طور معمول برای تامین مواد مغذی به کار می روند. مزیت دیگر این است که تصفیه خانه متداول می تواند برای تصفیه هم فاضلاب صنعتی و هم فاضلاب خانگی طراحی شود.

5/5 - (1 امتیاز)

دیدگاه ها غیر فعالند