فرایند اسمز معکوس قادر به حذف جامدات حل شده ، ویروس، باکتری و سایر مواد میکروبی و مواد زائد محلول و غیر محلول در آب می باشد. اسمز معکوس یا  RO یک فرایند غشایی نفوذ پذیر است که بر اساس یک نیروی محرکه با فشار بالا عمل می کند. 

از این فرایند عمدتا برای شیرین سازی آبها استفاده می گردد. ویژگی بارز روش اسمز معکوس در این است که در این سیستم تغییر فازی موجود نیست و مصرف انرژی در این فرایند در حالت متعادل و نرمال قرار دارد. غشاهای کاربردی در سیستم اسمز معکوس معمولا از جنس پلیمرهایی با ترکیبات استات سلولز و پلی آمیدی هستند  که در دو نوع غشاهای کامپوزیتی فیلمی و غشاهای نامتقارن عرضه می شوند. این غشاها با قطر5/0 تا 5/1 نانومتر میتوانند بیش از 95 تا 99 درصد نمک های معدنی و ترکیبات آلی باردار شده را بوسیله ی دافعه ی بار الکتریکی سطوح غشا دفع کنند.

فرآیند اسمز معکوس

در روش اسمز معکوس  نرخ جداسازی آنتی بیوتیک ها بطور متوسط بین 2/90 درصد در آب مقطر و 3/90 درصد در آب جاری سطحی متغیر است . با توجه به این نرخ ها می توان با استفاده از چند واحد اسمز معکوس بصورت سری میتوان به نرخ 99 الی 9/99 نیز دست یافت . از این روش در سیستمهای خاصی جهت بهبود کیفیت اب استفاده میگردد اما درکل ف این روش یک روش استاندارد و تایید شده جهت حذف ترکیبات آنتی بیوتیک از آب می باشد.

فرآیند اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس

سیستم اسمز معکوس

تهیه و تنظیم : شرکت پالایش صدرآب کاسپین ( صدرآب )