صفحات لاملا ( زلال ساز)

به صفحاتی گفته می شود که با تغییر جهت جریان مایع باعث کاهش سرعت جریان و افزایش سرعت ته نشینی ذرات معلق می شود. یکی از روش هایی است به منظور خروج لجن و کاهش میزان مصرف مواد منعقد کننده در حوضچه های ته نشینی، استفاده از صفحات موازی یا لوله ای است که فاصله ته نشینی ذرات را کاهش می دهد. میانگین زاویه 45 تا 60 درجه نسبت به افق در حوضچه ها نصب می شود.

باعث افزایش ظرفیت و راندمان مخازن ته نشینی می شود.

از این صفحات در تصفیه آب، تصفیه فاضلاب صنعتی و تصفیه فاضلاب بهداشتی استفاده می شود.

طریقه قرارگیری صفحات لاملا:

 در خروجی حوضچه نصب می شود که آب از داخل صفحات زلال ساز عبور می کند. مدت زمان عبور از این صفحات 15 الی 30 دقیقه می باشد. در صفحات زلال ساز لاملا، در سطح پایین حوضچه، فولک های ته نشین شده تغلیظ می شود که بر اساس حداکثر و حداقل سازی راندمان فضای مورد استفاده ساخته می شود. میانگین زاویه 45 تا 60 درجه نسبت به افق در حوضچه ها نصب می شود.

تفاوت صفحات لاملا و پکینگ مدیا:

در ظاهر به یکدیگر شباهت دارند ولی در نحوه قرارگیری صفحات و صفحات موجدار تفاوت آن ها قابل مشاهده می باشد.

انواع لاملا:

1) لاملای صفحه ای (lamella plate)

2) لاملای لانه زنبوری( Honeycomb lamella) 

بررسی مقایسه انواع لاملا:

1) سوپر لاملای لانه زنبوری عرصه (پهنه، گستره) بار سطحی آن بالاست.

2) بار سطحی در لاملای صفحه ای 1/2لاملای لانه زنبوری است. در لاملای لانه زنبوری میانگین حذف بار سطحی در حوضچه های ته نشینی 85٪ الی 90٪ است، اما در لاملای صفحه ای 50٪ الی 65٪ است.

3) سرعت جریان افقی در لانه زنبوری 13 الی 15 متر بر دقیقه است اما در لاملتی صفحه ای 1/1 الی 3 متر بر دقیقه است، بنابراین هرچه سرعت جریان بیشتر باشد بر سرعت نه نشینی ذزات معلق (particel) تاثیر بیشتری می گذارد و از مخازن خارج نمی شود.

4) در لاملای صفحه ای امکان فرار ذرات سبک (فلاک) بیشتر بوده و ذرات پس از عبور از این صفحات وارد فیلتراسیون شود که در نتیجه میزان ورود بار به این بخش (واحد) افزایش می یابد. اما در لاملای لانه زنبوری به دلیل وجود طرح های کنگره ای آن، فلاک ها در این صفحات محبوس می شوند و نمی توانند از مخازن خارج شوند.

5) در لاملای لانه زنبوری می توان راحت تر جریان رت کنترل کرد. هزینه نگهداری و بهره برداری آن نسبت به لاملای صفحه ای کمتر می باشد.

مزایای صفحات لاملا:

1) کاهش میزان مصرف مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده

2) افزایش زلال سازی پساب خروجی از مخازن ته نشینی

3) کنترل راحت تر جریان

کاربرد زلال ساز( Clarifier):

1) تصیه خانه آب و فاضلاب

2) فاضلاب صنعتی

3) صنعت فولاد

4) صنایع پتروشیمی

عواملی که بر ته نشینی اثر می گذارد:

اندازه ذرات

♦ شکل ذرات

♦ نوع یونی ذرات

♦ میزان دمای آب

♦ چگالی (دانسیته) ذرات

♦ شرایط محیطی و نوع ساختار حوضچه

مراحل سیستم کلاریفیر:

♦ اکسیداسیون

♦ لخته سازی و انعقاد

♦ فیلتراسیون

♦ خنثی سازی باره

♦ ته نشین شدن

♦ ضدعفونی (گندزدایی) پس از تصفیه

کنترل PH

فرایند تصفیه آب شامل تنظیم PH، حذف فلزات حل شده و حذف مواد جامد معلق می باشد.

از TS, BOD, COD برای ارزیابی عماکرد مخازن رسوب گذاری استفاده می شود. برای عملکرد مخزن پارامترهای طراحی بر اساس نتایج تجربی بدست می آید.

اگر PH آب تصفیه شذه بیش از حد اسیدی شود ممکن است نیاز به افزودن آهک برای افزایش PH تا رسیدن به حد قابل قبول برای روند لخته سازی انجام می شود

این فرایند با افزودن یون های کلسیم به عنوان آهک برای چرخش و آهسته تر شدن سیستم تعلیق رسوب حاصل می شود.

پساب هایی دارای PH قلیایی باید قبل از پردازش پساب توسط تیمار بیولوژیکی هوازی به PH بین ۶ الی ۸ کاهش یابد.

PH به شدت به خوردگی فاضلاب اثر می گذارد. مقدار PH محلول آبی باید در یک محدوده مشخص باشد تا باکتری ها و سایر میکرو ارگانیسم ها بتوانند زنده بمانند. مجموعه خصوصیاتی که بر روش های تصفیه فاضلاب تاثیر می گذارد از جمله انعقاد شیمیایی، جذب کربن فعال، تبادل یونی، اکسداسیون شیمیایی و آزادسازی گازهایی مانند سولفید هیدروژن و آمونیاک بر PH تاثیر می گذارد.

لخته سازی

اهمیت لخته سازی در فرایندهای ابگیری مورد بررسی قرار گرفته، مدیریت صحیح بافندگی برای بر آورده کردن نه تنها حفظ آب بلکه نیازهای دقیق محیطی نیز ضروری است.

لجن فعال

مزیت انجام آزمایشات با فرآیند لجن فعال در فشارهای طولانی مدت در این است که با افزایش میزان اکسیژن، میزان لجن فعال شده افزایش می یابد. این مزیت با کاهش تولید لجن اضافی به عنوان یک مزیت اضافی همراه است.

فلزات سنگین از منابع صنعتی و خانگی در فاضلاب ها وجود دارد. ضایعات غلیظ آلوده در مواد زائد صنایع فرآوری فلز مانند آبکاری یافت می شود. کارهای شیمیایی، فرآوری مرطوب نساجی، دباغی، صنایع عکاسی و معدن همچنین ممکن است ضایعات با فلز قابل توجهی تولید می کنند.

منابع فلزات سنگین در زباله های حانگی مکن است از لوله های فلزی ( سرب و مس)، خوردگی گالوانیک(روی)، مواد آرایشی و مواد پاک کنندگی خانگی حاصل شود. رواناب آبهای سطحی از جاده ها و آب های آتش نشانی هنگام ورود آب از این منابع به فاضلاب نیز می تواند به بار فلزی موجود در تصفیه خانه فاضلاب کمک کند.

برخلاف ترکیبات مختلف آلی نسوز، امکان از بین رفتن این عناصر در زیست کره وجود ندارد.

آلودگی خاک توسط فلزات سنگین یک مشکل طولانی مدت است. تخمین نیمه عمر بعضی از عناصر موجود در خاک بین ۱۵ الی ۱۱۰۰ سال برای کادمیوم، ۳۱۰ الی ۱۵۰۰ سال برای مس، ۷۴۰ الی ۵۹۰۰ سال برای سرب است.

برای اپراتور تصفیه خانه فاضلاب مشکلات فلزات سنگین در فاضلاب دوبرابر است. حضور آنها ممکن است به طور قابل توجهی روی کارایی صفحه تاثیر بگذارد و ترشحات حاوی فلزات نیز وجود داشته باشد.

 

شرکت صدرآب تولید کننده انواع صفحات لاملای ته نشینی مخصوص سیستمهای تصفیه فاضلاب و انواع پکینگ مدیا جهت ایجاد فضای مناسب رشد چسبیده 

صدرآب تولید کننده لاملای ته نشینی یا پکینگ لاملای پلیمری 

از محصولات دیگر شرکت صدرآب پکینگ مدیای پی وی سی که در برج های خنک کننده و راکتور های بیولوژیکی تصفیه فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد.

پکینگ لاملا با نامهای دیگر نیز شناخته می شود. از قبیل لاملای ته نشینی، لاملای پلیمری، لاملای زلال ساز، صفحات زلال ساز و غیره

جهت انجام مشاوره رایگان با ما تماس بگیرید. 09119191911 مهندس عدلی

 

 

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند