تمیز کردن غشا در سیستم اسمزمعکوس (RO)

تمیز کردن غشا :

غشا لایه ی نازکی است که می تواند اجزای یک سیال را به طور انتخابی از آن جدا نماید.
غشا در سیستم اسمزمعکوس یکی از مهم ترین اجزا می باشد به همین علت باید مرتب بررسی و تمیز گردد.

پس از مدتی کارکرد، کارایی سیستم اسمزمعکوس تقلیل می یابد. به منظور تامین ویژگی جداسازی مواد،قدرت آبدهی سیستم
و کاهش انرژی مصرفی بایستی در فواصل زمانی مشخص، سیستم را تحت عملیات پاک سازی قرار داد.
برای این کار لازم است فرایند تصفیه متوقف شده و محلول پاک کننده نظیر آب خوراک بر روی غشاءها پمپ شود.

تمیز کردن غشا : غشا در سیستم اسمزمعکوس یکی از مهم ترین اجزا می باشد به همین علت باید مرتب بررسی و تمیز گردد.

نوع محلول شست و شو بستگی به نوع سیستم و عامل کاهش آبدهی دارد. اگر رسوبات معدنی عامل کاهش آبدهی سیستم باشد از اسیدسیتریک استفاده می شود.
در صورتیکه رسوبات آلی و بیولوژیکی عامل کاهش آبدهی سیستم باشد می توان از شوینده ها و تجزیه کننده هایی نظیر سدیم تری پلی فسفات ها و EDTA استفاده نمود.
هرگاه با شست و شوی معکوس مشکل فوق(کاهش تولید آب و افزایش افت فشار) حل نشد لازم است پرده ها توسط مواد شیمیایی تمیز گردند.

شست و شوی شیمیایی پرده ها با استفاده از آب نرم امکان پذیر است ولی توصیه می شود که از آب تصفیه شده توسط سیستم اسمزمعکوس برای این منظور استفاده شود.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند