پساب ناشی از کشتار حیوان، شستشوی لاشه گوسفند، گاو، مرغ دارای چربی، خون، مایعات و جامدات داخل بدن حیوان می باشد که در مجموع از بار آلودگی نسبتا بالایی برخوردار است. فاضلاب کشتارگاهی بسیار شبیه به فاضلاب خانگی است و لیکن از غلظت بیشتری برخوردار است. فاضلاب کشتارگاه ها حاوی مواد آلی و مواد جامد معلق(پر،گوشت و…) بالایی می باشد به همین دلیل BOD5 و COD بالایی دارد. 

دبی فاضلاب در کشتارگاه ها بستگی به میزان مصرف آب و کشتار در شبانه روز دارد اما به طور معمول دبی فاضلاب یک کشتارگاه حدود 7 الی 9 مترمکعب به ازای هر تن گوشت می باشد. روش های تصفیه مختلفی برای فاضلاب کشتارگاه ها استفاده می شود. یکی از این روش ها لاگونی – بیولوژیکی هوازی می باشد. این روش مزایا و معایب خود را دارد به طور مثال: 1- مقرون به صرفه 2-نیاز به زمین با وسعت زیاد 

ویژگی فاضلاب کشتارگاه ها

فاضلاب و ضایعات کشتارگاه ها

فاضلاب این صنایع به دلیل پراکنده شدن باکتری ها و ویروس های بیماری زا و همین طور آلوده شدن آب ها سطحی و زیرزمینی و تجمع حیوانات موذی تهدید کننده سلامت افراد جامعه می باشد. فاضلاب کشتارگاه ها به دلیل داشتن رنگ و کدورت بالا، جلوه زشت و ناپسندی را ایجاد می کند و میزان مواد ایجاد کننده بو ممکن است به حدی باشد که اثرات نامطلوبی را به محیط زیست به وجود آورد. به دلیل زیاد بودن مواد آلی، اکسیژن در رودخانه ها کم می شود و در نتیجه باعث مرگ آبزیان می شود.   

دیدگاه ها غیر فعالند