تصفیه خانه فاضلاب دامداری شش هزار رأسی واقع در پیشوای ورامین از پروژه های موفق شرکت صدرآب با حضور محمود حجتی ، معصومه ابتکار ، شهبازی مشاور رییس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران درامور شهرستان ها ، عباس اکبری شریف ، معاون بهبود تولیدات دامی استان و مدیران و کارشناسان پیشوا دراین شهرستان افتتاح گردید.

افتتاح پروژه تصفیه خانه دامداری پیشوای ورامین

دیدگاه ها غیر فعالند