تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب چیست و چگونه کار می کند؟ ضرورت تصفیه فاضلاب برای همه مشخص است.

به طور کلی، فاضلاب شامل فضولاتی می باشد که از طریق آب در مناطق مختلف مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری تولید می شود.

در نهایت نیز تخلیه آنها به آب های زیرزمینی، آب های سطحی صورت می گیرد. فاضلابی که تصفیه نشده است، دربردارنده میکروارگانیسم های بیماری زا و مواد آلی می باشد.

در صورت تجزیه شدن این مواد تصفیه نشده، گازهای بد بویی تولید می شود. پس میتوان تصفیه و بی خطر سازی فاضلاب را جزو اقدامات ضروری شرکت تصفیه فاضلاب عنوان کرد.

در واقع هدف این شرکت، تصفیه سازی فاضلاب و کمک به حفاظت از محیط زیست است.

ضرورت تصفیه فاضلاب برای همه مشخص است. به طور کلی، فاضلاب شامل فضولاتی می باشد که از طریق آب در مناطق مختلف مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری تولید می شود.

در نهایت نیز تخلیه آنها به آب های زیرزمینی، آب های سطحی صورت می گیرد. فاضلابی که تصفیه نشده است، دربردارنده میکروارگانیسم های بیماری زا و مواد آلی می باشد.

در صورت تجزیه شدن این مواد تصفیه نشده، گازهای بد بویی تولید می شود. پس میتوان تصفیه و بی خطر سازی فاضلاب را جزو اقدامات ضروری شرکت تصفیه فاضلاب عنوان کرد.

در واقع هدف این شرکت، تصفیه سازی فاضلاب و کمک به حفاظت از محیط زیست است.

برخی از توانایی ها و تجربیات شرکت صدرآب :

 • تصفیه انواع فاضلاب
 • مراحل تصفیه فاضلاب
 • تصفیه اولیه فاضلاب
 • تصفیه ثانویه فاضلاب
 • روش های تصفیه فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال
 • تصفیه فاضلاب به روش sbr
 • تصفیه فاضلاب به روش mbr
 • تصفیه فاضلاب به روش mbbr
 • تصفیه فاضلاب به روش a2o
 • تصفیه پیشرفته فاضلاب
 • انواع مختلف پکیج تصفیه فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب صنعتی
 • تصفیه فاضلاب انسانی
 • تصفیه فاضلاب بیمارستانی
 • تصفیه فاضلاب دامداری
 • تصفیه فاضلاب داروسازی
 • تصفیه فاضلاب شهری
 • تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی
 • تصفیه فاضلاب صنایع غذایی
 • تصفیه فاضلاب صنایع دارویی
 • تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی
 • تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی
 • تصفیه فاضلاب صنایع شوینده
 • تصفیه فاضلاب صنایع کاغذسازی
 • تصفیه فاضلاب لبنی
 • تصفیه فاضلاب لاستیک سازی
 • خروجی پکیج تصفیه فاضلاب لجن فعال در تصفیه فاضلاب
 • تصفیه انواع فاضلاب
 • تصفیه فاضلاب در ایران

تصفیه فاضلاب چیست و چگونه کار می کند؟

به طور کلی، به فرایندی که سبب حذف آلاینده ها از انواع فاضلاب شده و سبب تبدیل آن به پساب قابل استفاده شود، تصفیه فاضلاب نام دارد.

پس هدف از تصفیه انواع فاضلاب، شامل موارد ذیل می شود:

●مواد معلق و شناور حذف شوند.

●مواد آلی فسادپذیر به مواد معدنی کم ضرر تبدیل شوند.

●پاتوژن و پارازیت ها از بین بروند.

●مواد سمی حذف شوند.

مراحل تصفیه فاضلاب

مشاوره تصفیه فاضلاب
در این بخش از مقاله قصد داریم به توضیح مراحل تصفیه فاضلاب و اینکه تصفیه ثانویه فاضلاب شامل کدام موارد است، اشاره کنیم.

تصفیه فاضلاب به دو مرحله اولیه و ثانویه دسته بندی می شود که در ادامه هر یک از این مراحل را بیان خواهیم کرد.

تصفیه اولیه فاضلاب به مرحله تصفیه فیزیکی که دربردارنده آشغالگیری، دانه گیری و ته نشینی اولیه می باشد، تصفیه اولیه گفته می شود. حذف مواد معلق از جمله اهداف انجام این مرحله از تصفیه فاضلاب به شمار می رود.

برای انجام جداسازی در مرحله تصفیه اولیه، عملیات فیزیکی به کار می رود. بدین شکل که با انجام آشغالگیری و ته نشینی، میتوان جامدات معلق را از این دو حوض جدا نمود‌. پس با خرید دستگاه تصفیه فاضلاب، میتوان در مرحله اولیه نیمی از جامدات معلق در فاضلاب را جدا کرد.

تصفیه ثانویه فاضلاب شامل چه مواردی است؟

باید بگوییم که در تصفیه ثانویه برای تصفیه فاضلاب از هوادهی و باکتری ها استفاده می شود.

در واقع این مرحله، شامل تصفیه بیولوژیکی است. پس اینکه تصفیه ثانویه فاضلاب شامل چیست، باید بگوییم که شامل جداسازی مواد آلی تجزیه پذیر بیولوژیکی و مواد جامد معلق می شود.

لازم به ذکر است که این جداسازی با استفاده از تبدیل بیولوژیکی مواد آلی به لخته هایی که در مرحله ته نشینی از فاضلاب جدا شده اند، صورت می گیرد. همچنین مرحله تصفیه ثانویه فاضلاب انرژی و هزینه بیشتری را در مقایسه با تصفیه اولیه فاضلاب می طلبد.

هدف اصلی تصفیه ثانویه فاضلاب شامل موارد متعددی است. از جمله:

– حذف نمودن اجزاء و ترکیبات آلی خاص و مقاوم

– حذف یا تبدیل نمودن موادی مانند فسفر و نیتروژن

– در دام انداختن ذرات کلوئیدی و غیر قابل ته نشین در لایه های بیولوژیکی

– اکسیداسیون اجزای محلول روش های تصفیه فاضلاب

تصفیه فاضلاب ضایعات به روش های مختلفی انجام می شود و انتخاب هر یک به فاکتورهای موجود در فاضلاب بستگی دارد.

مقدار چربی، یون های سمی، مواد جامد معلق، نوع مواد آلی و غیر آلی در فاضلاب و… از جمله این پارامترها می باشند. در ذیل روش های مختلف تصفیه فاضلاب را ارائه می دهیم.

1. تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال

تصفیه فاضلاب لجن فعال شامل تصفیه و گندزدایی فاضلاب و پساب می باشد. در این نوع روش تصفیه برای نابودی مواد آلی قابل تجزیه، باکتری ها و میکروارگانیسم ها به کار می روند.

پس لجن فعال به ترکیب باکتری ها، مواد جامد معلق و میکروارگانیسم ها گفته می شود. تغذیه این مواد از مواد آلی مضر موجود در فاضلاب است که در نهایت سبب نابودی این مواد مضر می شوند.

پس از رسیدن لجن فعال به پایان فرآیند، زیست توده فعال با پساب تصفیه شده ترکیب گشته و برای تخلیه سالم و تصفیه شده در طبیعت، به مخازن تصفیه ثانویه انتقال می یابد.

تصفیه فاضلاب لجن برگشتی نیز، به مرحله برگرداندن زیست توده ته نشین شده به ابتدای فرآیند هوادهی گفته می شود. بدین صورت که با جذب فاضلاب جدید، سبب شروع دوباره فرایند تصفیه شده و عملیات تصفیه را به صورت یک چرخه مداوم، پیش می برد.

2. تصفیه فاضلاب به روش SBR

روش SBR در تصفیه فاضلاب، همان روش راکتور ناپیوسته متوالی می باشد. این روش در گذشته برای تصفیه فاضلاب محیط های کوچک کاربرد داشت ولی امروزه برای تصفیه خانه های بزرگ نیز به کار می رود.

علت این امر نیز مزایای این روش در حذف انواع مواد مغذی می باشد. در واقع SBRنوعی روش لجن فعال به شمار می رود که پس از پر شدن فاضلاب از راکتور، در یک دوره زمانی مواد ته نشین و فاضلاب تخلیه می شوند.

در هر یک از سیستم SBR ، عملیات تصفیه، ته نشینی مواد و تخلیه نمودن مایع رویی در همان مخزن صورت می گیرد. پس میتوان گفت که این سیستم، نیازی به حوض ته نشین نهائی و پمپ برگشت لجن فعال ندارد.

همچنین از جمله مزایای روش SBR در تصفیه فاضلاب، شامل موارد ذیل می شود:

– هزینه پایین ساخت، نصب، نگهداری و… در مقایسه با روش های دیگر لجن فعال

– امکان حذف فسفر و نیتروژن

– حذف واحدهای ته نشینی، سبب می شود که تصفیه خانه فاضلاب فضای کمی را اشغال کند.

– داشتن انعطاف در کنترل و عملکرد

– در یک راکتور واحد همه فرایندهای زلال سازی اولیه، زلال سازی ثانویه، متعادل سازی و تصفیه بیولوژیکی صورت می گیرد.

– و…

تصفیه فاضلاب به روش MBR

یکی از جدیدترین روش تصفیه فاضلاب، روش MBR است. این روش در واقع همان فرایند لجن فعال می باشد که در آن از واحد ته نشینی به منظور ته نشینی و جدا کردن لجن استفاده نمی شود.

بلکه با استفاده از یک سیستم غشایی و فیلتراسیون، این عمل صورت می گیرد.

بنابراین قرارگیری به شکل مستغرق در مخزن هوادهی و حذف ذرات با قطر بیشتر از ۱/۱۰ و ۴/۱۰، میتواند در تصفیه فاضلاب بهداشتی، انسانی و پیش تصفیه فاضلاب صنعتی به کار برود.

در ذیل به طور مختصر به ویژگی های کلی تصفیه فاضلاب با روش MBR, می پردازیم:

– این روش سبب زلال سازی فاضلاب با کیفیت بالا می شود و لجن را به صورت کامل از آب تصفیه شده جدا می کند.

– در تصفیه فاضلاب، راندمان بالایی دارد.

– به واحد ته نشینی نیازی ندارد.

– در مقایسه با روش های دیگر لجن فعال، فضای کمتری را اشغال می کند.

– و…

تصفیه فاضلاب به روش MBBR

روش MBBR ، روش بیولوژیکی هوازی تصفیه فاضلاب است. این روش یکی از زیرمجموعه های فرایند لجن فعال محسوب می شود و شباهت بالایی به فرایند هوادهی گسترده دارد.

روش MBBR شامل مراحل آشغالگیری، هوادهی، ته نشینی، کلرزنی و ذخیره لجن می باشد و از این جهت با فرآیند هوادهی گسترده شباهت دارد.

ولی استفاده این روش از پکینگ مدیا در مخزن هوادهی سبب تفاوتش با فرآیند هوادهی گسترده شده است. همچنین تصفیه فاضلاب با فرآیند MBBR در تصفیه فاضلاب های صنعتی و فاضلاب های بهداشتی کاربرد دارد.

بنابراین در خرید تصفیه فاضلاب صنعتی میتوان از این روش، استفاده نمود.

علاوه بر این، میتوان گفت که روش تصفیه MBBR دربردارنده مزایای مختلفی می باشد. از جمله:

– مقاومت بالا در برابر شوک های بار آلی، سمی و هیدرولیکی از خود نشان می دهد.

– لجن کمی تولید می کند.

– هزینه ساخت کمی دارد.

– در حذف بار آلی، راندمان بالایی از خود نشان می دهد.

– از مشکلات نگهداری و راهبری کمی در مقایسه با سایر روش های تصفیه برخوردار است.

– و…

تصفیه فاضلاب به روش A2O

یکی از روش های تصفیه فاضلاب های صنعتی و بهداشتی، روش تصفیه A2O می باشد. در این فرایند از ترکیب شرایط بی هوازی، غیر هوازی و هوازی استفاده می شود. در واقع این روش، بهبود یافته AO می باشد و هدف از آن، فراهم کردن بستری برای حذف فسفر و نیتروژن است.

یکی از مشکلات بزرگ، وجود نیتروژن و فسفر می باشد که بزرگترین هدف در تصفیه فاضلاب، حذف این دو با راندمان بالا است.

به دلیل روش بیولوژیکی AO قادر به حذف تمامی مواد آلی و آلاینده ها نمی باشد، با ایجاد تغییراتی در آن، روش A2O به وجود آمده است.

در این نوع از فرایند تصفیه فاضلاب، سه بخش کلی وجود دارد:

بخش اول: پس از ورود پساب های بهداشتی و صنعتی به مخزن بی هوازی، نیتروژن به نیترات و نیتریت تبدیل می شود. پس در بخش اول، عملیات نیتریفیکاسیون به وقوع می پیوندد.

بخش دوم: از میزان غلظت اکسیژن در پساب ها در بخش غیرهوازی ، تا میزان بالایی کاهش می یابد.

بخش سوم: این بخش نیز واحد هوازی می باشد که باکتری های هوازی، اکسیژن نیترات و نیتریت ها را مورد مصرف قرار می دهند تا زنده بمانند.

چنین شرایطی سبب باقی ماندن N2 و اکسیژن مصرف شده می شود و عملیات دنیتریفیکاسیون صورت می گیرد.

تصفیه پیشرفته فاضلاب

امروزه تصفیه پیشرفته فاضلاب صنعتی و فاضلاب انسانی از اهمیت بالایی برخوردار است. به دلیل ایجاد استانداردهای سخت گیرانه، در مناطقی که با مشکلات کیفی آب روبرو هستند، تصفیه پیشرفته فاضلاب بسیار مهم می باشد.

این فرآیند به طور کلی در دو دسته، تقسیم بندی می شود:

●فرآیند فیزیکی و شیمیایی تصفیه خانه فاضلاب: این دسته شامل کلرزنی، دفع آمونیاک با هوا، جذب سطحی در تصفیه فاضلاب با کربن فعال، انعقاد شیمیایی، فیلتراسیون و… می شود.

●فرآیند بیولوژیکی: برای اینکه از هزینه روش های شیمیایی و مشکلاتی که در بهره برداری تکنولوژی فیزیکی وجود دارد، از روش بیولوژیکی برای تصفیه پیشرفته فاضلاب استفاده می شود.بنابراین روش پیشرفته اصول تصفیه فاضلاب صنعتی و فاضلاب انسانی دربردارنده فرآیندهایی می باشد که در مقایسه با فرایندهای تصفیه ثانویه، پیشرفته تر و مدرن تر هستند. هر چند که به مرور زمان، این روش از تصفیه فاضلاب در گروه فرایندهای تصفیه نهایی می باشد و بخش قابل توجهی از آن متعارف شده است.

انواع مختلف پکیج تصفیه فاضلاب

یکی از مهمترین چالش ها در دنیای پیشرفته امروز، حفاظت از محیط زیست می باشد. خدمات تصفیه فاضلاب نیز با تصفیه نمودن انواع فاضلاب ها، کمک بزرگی به این امر می کند. ولی لازمه انجام این فرآیند، تجهیزاتی می باشند که سبب از بین بردن مواد شیمیایی، فیزیکی و بیولوژیکی حاصل از پساب ها می شوند.

تصفیه فاضلاب صنعتی:

تقریبا تمامی شما با ضرورت تصفیه فاضلاب صنعتی تا حدودی آشنا هستید. آب پس از ورود به کارخانه های صنعتی و پتروشیمی تبدیل به فاضلاب های شیمیایی یا صنعتی می شود.

به دلیل مضر بودن این فاضلاب ها برای محیط زیست، استفاده از پکیج های تصفیه فاضلاب صنعتی الزامی می باشد. این پکیج بر اساس نوع صنعت، به انواع مختلفی دسته بندی می شود.

در نتیجه هر یک از صنایع بایستی پکیجی متناسب با صنعت خود را خریداری نمایند. به طور مثال، تصفیه فاضلاب پکیج فلزی بهترین گزینه برای فاضلاب های صنعتی در ظرفیت کوچک می باشند.

تصفیه فاضلاب انسانی:

پکیج تصفیه فاضلاب انسانی دستگاهی می باشد که سبب تصفیه نمودن پساب خروجی از محل زندگی انسان ها می شود‌. در نتیجه برای استفاده مجدد، تمام آلودگی ها را از بین می برد.

پس پکیج تصفیه فاضلاب انسانی به تصفیه فاضلاب انسانی با استفاده از واحدهای پیش ساخته گفته می شود.

واحدهای به کار رفته در این پکیج، دربردارنده موارد مختلفی است:

آشغالگیری

– متعادل ساز

– دانه گیری

– واحد هوادهی

کلر زنی

– تجهیزات لازم هوادهی

– اتاقک کنترل به منظور قرارگیری تجهیزات تابلو کنترل، تصفیه خانه و توزیع قدرت

– و…

تصفیه فاضلاب بیمارستانی:

بیمارستان ها یکی از مصرف کنندگان قابل توجه آب می باشند و تولید فاضلاب از این مراکز، در حجم بالایی صورت می گیرد. از این رو، ضرورت تصفیه فاضلاب بسیار بالا می باشد و استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب بیمارستانی الزامی است.

این پکیج به دلیل مزایایی که دارد، سبب توجیه نمودن استفاده از این سیستم می شود. از جمله این مزایا، میتوان به موارد ذیل اشاره کرد:

– انرژی پایینی مصرف می کند.

– از قابلیت ارتقاء و پیشرفت برخوردار است.

– دارای قابلیت حمل و جابجایی راحت می باشد.

– سیستم کم صدایی دارد.

– اپراتور میتواند به راحتی آن را راهبری و نگهداری کند.

– سیستم اقتصادی دارد.

– و…

تصفیه فاضلاب دامداری:

پکیج تصفیه فاضلاب دامداری به دلیل مقدار بالای مواد آلی، نیتروژن و میکروارگانیسم ها بسیار مهم می باشد. به وسیله این تجهیزات میتوان از خروجی تصفیه فاضلاب پکیج در قسمت های مختلف باغداری و کشاورزی استفاده کرد.

پس پکیج تصفیه فاضلاب دامداری جزو زیر مجموعه پکیج تصفیه فاضلاب صنعتی شناخته شده و در دامداری و گاوداری های مکانیزه به کار می رود. همچنین مراحل تصفیه فاضلاب دامداری و گاوداری به مراحل تصفیه فاضلاب شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی، متعادل سازی فاضلاب و تصفیه فیزیکی پساب دسته بندی می شود.

لازم به ذکر است که پکیج استفاده شده در فاضلاب دامداری، متریال مقاومی دارد. زیرا بایستی از مقاومت کافی در برابر تماس با مواد شیمیایی، آلی، مواد خورنده و رطوبت برخوردار باشد.

تصفیه فاضلاب داروسازی:

سازمان محیط زیست دستورالعمل عدم تخلیه فاضلاب بدون تصفیه کارخانجات داروسازی را به طبیعت و فاضلاب شهری صادر کرده است.

پکیج تصفیه فاضلاب داروسازی در محل تولید داروها نصب می شوند و موجبات نابودی مواد آلاینده آلی، غیر آلی و شیمیایی را به روش های مختلف فراهم می کنند.

به دلیل آلاینده هایی که در پساب های دارو وجود دارد، پکیج تصفیه فاضلاب داروسازی در زیر مجموعه پکیج شرکت تصفیه فاضلاب صنعتی قرار می گیرد.

لازم به ذکر است که طراحی هر یک از پکیج ها به نوع داروهای تولید شده دارد. بنابراین هر یک از انواع آن دارای تفاوت هایی از لحاظ شیوه های تصفیه، اندازه، ظرفیت و قطعات داخلی می باشند.

تصفیه فاضلاب شهری:

فاضلاب شهری حاصل فاًضلاب مکان های مختلفی اعم از کشاورزی، خانگی، ذوب یخ ها و… می باشد. نحوه تصفیه فاضلاب شهری نیز با استفاده از پکیج تصفیه فاضلاب شهری صورت می گیرد تا بتوان با کاهش میزان آلودگی، به طور مجدد از آن استفاده نمود.

مراحل تصفیه فاضلاب شهری با استفاده از پکیج تصفیه در چند مرحله خلاصه می شود:

 • مرحله پیش تصفیه یا مرحله تصفیه فاضلاب فیزیکی
 • مرحله تصفیه مقدماتی یا اولیه فاضلاب،
 • مرحله تصفیه بیولوژیکی یا ثانویه و
 • مرحله پیشرفته پساب یا تصفیه ثالثیه.
تصفیه فاضلاب چیست، فاضلاب شامل فضولاتی می باشد که از طریق آب در مناطق مختلف مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری تولید می شود. 09120215659

تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی:

یکی از تجهیزات ضروری در تصفیه فاضلاب ها، پکیج تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی می باشد. وجود مواد آلی، میکروارگانیسم های خطرناک و فلزات سنگین سبب ضرورت تصفیه فاضلاب صنعتی شده است.

در واقع این پکیج مجموعه ای از فرآیندهای مختلف می باشد که موجب تصفیه فاضلاب شیمیایی می شود. همچنین بایستی طراحی پکیج تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی با دقت بسیاری صورت بگیرد.

موارد بسیاری در طراحی این پکیج تاثیرگذار می باشند. از جمله این موارد شامل نوع فاضلاب، نوع مواد آلاینده، دما، میزان فاضلاب تولید شده و… می شوند.

همچنین در حالت کلی در ساختار پکیج تصفیه فاضلاب شهرک های صنعتی از مخزن، آشغالگیر مکانیکی، تابلوهای برق، موتورهای الکتریکی و… استفاده می شود. به دلیل اینکه مخزن به طور مداوم در تماس با آلاینده های شیمیایی است، پروفیل فلزی کربن در ساخت بدنه آنها به کار می رود.

تصفیه فاضلاب صنایع غذایی:

یکی از فاضلاب های صنعتی با بار آلی، فاضلاب صنایع مواد غذایی می باشد. این فاضلاب ها دارای طیف گسترده ای بوده و بر اساس نوع مواد غذایی، به کیفیت های متفاوت تقسیم بندی می شوند.

به دلیل اینکه این صنایع نقش عمده ای در تولید چربی، روغن، بار آلی بالا و… در آلودگی محیط زیست دارند، لازم است که با استفاده از پکیج مخصوص فاضلاب صنایع غذایی اقدام به تصفیه آنها نمود. با تصفیه فاضلاب ضایعات صنایع غذایی، میتوان از پساب تولیدی در مصارف مفیدتری استفاده نمود.

همچنین بر اساس نوع صنعت به منظور تصفیه فاضلاب تولیدی، از فرآیندهای بیولوژیکی، شیمیایی یا الکتریکی به کار گرفته می شود.

تصفیه فاضلاب چیست، فاضلاب شامل فضولاتی می باشد که از طریق آب در مناطق مختلف مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری تولید می شود. 09120215659

تصفیه فاضلاب صنایع دارویی:

پکیج تصفیه فاضلاب صنایع دارویی، زیرمجموعه ای از شرکت تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد. به همین دلیل، پکیج به کار رفته در فاضلاب صنایع دارویی در گروه پکیج فاضلاب صنعتی قرار می گیرد.

فاضلاب کارخانجات صنایع دارویی دارای مواد شیمیایی و هورمونی بسیار خطرناکی هستند.

از این رو، کابرد پکیج این صنایع دارای اهمیت بالایی می باشد. همچنین با توجه به غیر قابل حذف بودن مواد آلاینده پساب ها با یک روش خاص، لازم است که در پکیج های مربوط به تصفیه فاضلاب صنایع دارویی از شیوه ها و تجهیزات مختلفی استفاده شود.

این روش ها شامل فرآیندهای گوناگون شیمیایی، الکتروشیمیایی و بیولوژیکی می شوند‌.

تصفیه فاضلاب صنایع پتروشیمی:

یکی دیگر از فاضلاب ها که با خطرات بسیاری برای دریا و طبیعت همراه است، فاصلاب صنایع پتروشیمی می باشد. از این رو، تصفیه این فاضلاب و حذف نمودن آلاینده ها و مواد آلی از جمله مهمترین اقدامات پساب ها به شمار می رود.

در گذشته به دلیل نبود پکیج، این فاضلاب را به محیط وارد کرده و آن را در طبیعت دفن می کردند. ولی امروزه از جدیدترین روش تصفیه فاضلاب و تکنولوژی های پیشرفته پکیج برای تصفیه فاضلاب پتروشیمی استفاده می کنند.

فرآیند عملیات پکیج در تصفیه این صنایع شامل چهار مرحله آشغالگیری، تصفیه مقدماتی، تصفیه بیولوژیکی و ضدعفونی می شود.

تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی:

از جمله فاضلاب های صنعتی خاص و سمی، فاضلاب صنعت داروسازی می باشد. بنابراین بایستی از تخلیه بدون تصفیه این فاضلاب به محیط زیست خودداری نموده و آن را تصفیه نمود.

زیرا به دلیل داشتن هورمون ها، آنتی بیوتیک ها، مواد شیمیایی و سمی آلی و… سبب ورود آسیب جدی به محیط زیست می شوند.

پکیج به کار رفته برای تصفیه فاضلاب صنعت داروسازی انواع مختلفی دارد. نوع آلاینده ها و مواد شیمیایی موجود، مهمترین فاکتور در طراحی پکیج مربوط به این صنعت به شمار می رود.

ولی به طور کلی، بدنه این پکیج ها بایستی به گونه ای بوده که از مقاومت کافی در برابر مواد شیمیایی، معدنی و آلی برخوردار باشند. پس در زمان خرید دستگاه تصفیه فاضلاب به بدنه مخزن آن توجه داشته باشید.

تصفیه فاضلاب چیست، فاضلاب شامل فضولاتی می باشد که از طریق آب در مناطق مختلف مسکونی، تجاری، صنعتی و اداری تولید می شود. 09120215659

تصفیه فاضلاب صنایع شوینده:

نمونه ای از فاضلاب باربار آلودگی بالا که بیانگر ضرورت تصفیه فاضلاب صنعتی می باشد، فاضلاب صنایع شوینده است. ورود این فاضلاب به منابع آبی، موجب به وجود آمدن آسیب های جدی به محیط می شود.

از این رو یکی از بهترین راهکاری های تصفیه فاضلاب در ایران از جمله تصفیه فاضلاب صنایع شوینده، استفاده از پکیج های تصفیه پیش ساخته می باشد.

از جمله ویژگی های یک پکیج مناسب در این زمینه میتوان به طراحی دقیق و عملی آن، ابعاد کوچک و بهینه سازی برای فضاهای مختلف و عدم نیاز به نگهداری و راهبری پیچیده اشاره نمود‌‌.

تصفیه فاضلاب صنایع کاغذسازی:

تصفیه نمودن پساب های ایجاد شده در نتیجه فعالیت کارخانه کاغذسازی است. پکیج به کار رفته برای این صنایع، عملکرد خوبی از خود نشان داده و موجب تصفیه آب تا بیشترین میزان خود می شود.

از مزیت های دیگر این پکیج، صرفه جویی در مصرف آب و استفاده مجدد از پساب ها می باشد. پس میتوان بهترین راه برای تصفیه فاضلای صنایع کاغذسازی مانند بسیاری از صنایع دیگر را استفاده از پکیج مناسب معرفی کرد.

همچنین روش های تصفیه فاضلاب این صنایع شامل تصفیه فاضلاب فیزیکی شیمیایی، تصفیه بیولوژیکی، تصفیه هوازی، تصفیه بی هوازی، تصفیه فیزیکی و… می شود.

تصفیه فاضلاب لبنی:

داشتن پکیج تصفیه فاضلاب لبنی یکی از بهترین راهکارها برای تصفیه این فاضلاب می باشد.

این فاضلاب ها قبل از اینکه تخلیه شوند، به صورت پیچیده تصفیه می گردند تا از آسیب های زیست محیطی جلوگیری شود.

غلظت بالای مواد آلی مانند پروتئین، کربوهیدرات، چربی، گریس و… سبب این عامل شده است. همچنین فرآیند تمیز کردن کارخانه لبنیات، موجب افزایش فاضلاب های دارای مواد شوینده و تمیزکننده می شود که افزایش COD را به همراه دارد.

با وجود روش های متعددی برای کاهش BOD و COD، ولی درمان بیولوژیکی بهترین روش استفاده از فرایند هوازی، بی هوازی یا هر دو در پکیج تصفیه فاضلاب لبنی محسوب می شود.

تصفیه فاضلاب لاستیک سازی:

سبب تولید آلاینده های زیست محیطی می شوند. فاضلاب لاستیک دارای مواد آلی، غیر آلی و غلظت بالای نیتروژن می باشد که تهدیدی جدی برای محیط زیست به شمار می رود.

بهترین راهکار برای تصفیه فاضلاب لاستیک سازی همانند تصفیه پیشرفته فاضلاب صنعتی، به کار بردن پکیج های مناسب و مربوطه است. همچنین ترکیب فرآیندهای فیزیکی، شیمیایی و بیولوژیکی نیز با هدف افزایش کارایی تصفیه این صنایع بهترین گزینه محسوب می شود.

خروجی پکیج تصفیه فاضلاب پکیج تصفیه فاضلاب، سیستمی متمرکز برای تصفیه انواع فاصلاب است.

همانطور که در موارد بالا نیز اشاره نمودیم، پکیج تصفیه فاضلاب بهترین روش برای تصفیه فاضلاب ضایعات و فاضلاب صنایع مختلف شناخته می شود.

جنس بدنه این پکیج ها نیز میتواند از فلز، پلی اتیلن و کامپوزیت باشد. این سیستم از قابلیت تصفیه فاضلاب های جامد و مایع برخوردار می باشد و میتوان برای تصفیه پساب خروجی مکان های مختلف صنعتی، خانگی، تجاری و… از آن استفاده نمود.

خروجی پکیج تصفیه فاضلاب نیز به گونه ای می باشد که میتوان فاضلاب تصفیه شده را مجددا در کشاورزی، صنعتی و… به کار برد.

بنابراین با پکیج های تصفیه فاضلاب، میتوان پساب خروجی و تصفیه شده را به دفعات مختلفی مورد استفاده قرار داد. در نتیجه تاثیر بسیاری در صرفه جویی آب خواهد داشت.

لجن فعال در تصفیه فاضلاب یکی از فرایندهای پرکاربرد در تصفیه فاضلاب، لجن فعال می باشد. با تصفیه به روش بیولوژیکی میتوان مواد آلی مضر در پساب های صنعتی و بهداشتی را از بین برد.

تصفیه فاضلاب لجن فعال یکی از روش های تصفیه فاضلاب به روش بیولوژیکی می باشد که سبب حذف این مواد مضر می شود. به دلیل تاثیر بالای لجن فعال در تصفیه خانه های صنعتی و بهداشتی، ارائه روش های مختلفی با استفاده از آن صورت گرفت.

کاربرد هر یک از این روش ها به شرایط محیط و نوع فاضلاب بستگی دارد.

از جمله مهمترین انواع لجن فعال شامل موارد ذیل می شود:

● با هوادهی گسترده

●MBR یا فرایند رآکتور بیولوژیکی غشایی

لجن فعال با اختلاط کامل

●فرآیند رآکتور ناپیوسته متوالی

●لجن فعال متعارفی

برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان به صورت شبانه روزی
میتوانید با ما در تماس باشید :

09120215659
امتیاز دهید post

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *