صدرآب تولید کننده پکیج تصفیه فاضلاب با بکارگیری روشهای تصفیه شیمیایی و بیولوژیکی

انعقاد و لخته سازی دو مفهوم جدا از هم می باشند*انعقاد*بار الکتریکی ذرات ریز را کاهش می دهد و لخته سازی ذرات درشت تری را ایجاد می کند که می توان آن ها را به راحتی از هم جدا کرد و اما هدف از انعقاد/لخته سازی *انعقاد ذرات معلق ریز و جامدات کلوئیدی و تبدیل آن ها به لخته برای جداسازی به روش ته نشینی و فیلتراسیون می باشد.

انعقاد و لخته سازی برای آب آشامیدنی با مراحل تکمیلی دیگری مانند زلال سازی *فیلتراسیون*و گندزدایی انجام می شود

فرایند انعقاد شیمیایی در تصفیه ی آب می تواند هم به صورت ته نشینی و یا بدون ته نشینی انجام شود فرآیند انعقاد و لخته سازی برای حذف مواد کلوئیدی مولد کدورت*رنگ(مواد آلی طبیعی)و آلک (فیتوپلانکتون)باکتری ها و ویروس ها می باشد.

مواد منعقد کننده ی شیمیایی برای خنثی سازی بار الکتریکی ذرات کلوئیدی به آب تزریق می شوند تا امکان توده ای شدن آن فراهم شود.

مواد شیمیایی منعقد کننده و کمک منعقد کننده:

مواد منعقد کننده:

مواد شیمیایی هستند که برای ته نشین ساختن ذرات به ویژه ذرات کلوئیدی در آب از آن استفاده می شود.

مواد کمک منعقد کننده:

موادی هستند که برای کمک در تشکیل توده با لخته و بهبود فرآیند انعقاد مورد استفاده قرار می گیرند.

مواد منعقد کننده شامل موارد زیر می باشد:

شامل موادی که دارای پایه ی آلومینیوم یا آهن مانند سولفات آلومینیوم یا سولفات آهن یا کلراید پلی آلومینیوم یا کلراید آهن می باشند که از ترکیبات پلی الکترولیت ها به عنوان منعقد کننده یا کمک منعقد کننده استفاده می شود:

  • از پلی الکترولیت ها مانند پلی آمین ها *پلی آکریل  آمید ها برای آب هایی که دارای کدورت کم در روش فیلتراسیون مستقیم استفاده می شود پلی الکترولیت ها ممکن است کاتیونی*آنیونیو یا آمفوتریک باشند.

در انعقاد شیمیایی مواد منعقد کننده ی مناسب به آب اضافه می شود این مواد بار الکتریکی ذرات معلق را خنثی می کند و بر اثر آن چسبیدن ذرات به یکدیگر را فراهم می کند:

  • معمولی ترین موادی که جهت عمل انعقاد بکار می رود نمک های آلومینیوم و آهن است.

اثرات بهداشتی مواد منعقد کننده:

استفاده از مواد منعقد کننده در آب ممکن است اثرات سوء بهداشتی داشته باشد و همچنین مواد شیمیایی مضر ممکن است از طریق تولید و استفاده پلی الکترولیت ها به آب افزوده شود که باید مقادیر آن کمتر از حداکثر مجاز باشد برای کاهش غلظت این گونه مواد در آب باید در فرآیند آبگیری از لجن از برگشت آب لجن به آب خام جلوگیری کرد

آزمایش جارتست:

جهت مطالعه ی عمل انعقاد در تعیین میزان مواد منعقد کننده و همچنین نوع مواد منعقد کننده ارز آزمایش جارتست استفاده می شود استفاده از جارتست بهترین روش برای تعیین کدورت و پارامترهی (مقدار موثر مواد منعقد کننده*PH)زمان فلوکولاسیون و ضرورت استفاده از کمک منعقد کننده می باشد.

روش کلی جارتست:

  1. تهیه ی نمونه یک یا دو لیتری از آب مورد نظر

  2. برای هر نمونه ماده منعقد کننده یا کمک منعقد کننده مورد نظر اضافه می شود

  3. عمل اختلاط سریع به وسیله ی همزن با سرعت زیاد به مدت یک دقیقه انجام می شود

  4. نمونه های مور آزمایش با همزن با سرعت کم به مدت 10 دقیقه انجام می شود

  5. زمان ظهور لخته ها در هر یک از نمونه ها یادداشت می شود و با توجه به این نوع مواد مصرفیو PHو مواد کمکی مورد نیاز برای تصفیه ی آب مورد نظر تعیین می گردد

*اختلاط سریع:در حوضچه های اختلال سریع مواد شیمیایی به آب اضافه شده و به سرعت با آب مخلوط می شود معمولا عمل اختلاط سریع از طریق بهم زنی شدید هیدرولیکی و یا مکانیکی صورت می گیرد مدت اختلاط کمتر از 30 ثانیه توصیه شده است.

جهت انجام مشاوره رایگان در خصوص پکیج تصفیه فاضلاب و سیستمهای تصفیه فاضلاب با ما با شماره های 09119191911 و 09190588001 در اتباط باشید.

صدرآب مجری و تولید کننده سیستم ها و پکیج های تصفیه آب و فاضلاب

فرآیند انعقاد و لخته سازی در تصفیه آب و مواد منعقد کننده و کمک منعقد کننده

شرکت صدرآب بعنوان یکی از بزرگترین شرکت های سازنده پکیج تصفیه فاضلاب با دارا بودن دانش فنی در حوزه تصفیه فاضلاب با تولید پکیج های تصفیه فاضلاب بصورت کامپوزیتی با روشهای بیولوژیکی و انعقاد و لخته سازی، آماده ارائه خدمات و مشاوره به مجموعه های تولیدی و صنعتی می باشد.

جهت انجام مشاوره رایگان باما تماس بگیرید.