بلوئر سه لوب

بلوئر سه لوب نوعی از دمنده های جابجایی مثبت هستند که بصورت پیوسته مقدار ثابتی از گاز مکیده شده از بخش مکش را با فشار به سمت خروجی منتقل می نمایند.

در بلوئرهای سه لوب مقدار گاز جابجا شده در هر دور ثابت بوده و به شکل محفظه و بخش دوار مرتبط می باشد.

عملکرد بلوئر سه لوب

درون بدنه بلوئرهای سه لوب دو مجموعه روتور وجود دارد که در خلاف جهت یکدیگر حرکت میکنند. با شروع چرخش مقدار معینی از هوا مکیده شده و با چرخش روتور هوای محبوس شده بصورت پرفشار از بخش خروجی دمیده میشود. در بلوئرهای سه لوب به دلیل وجود مقدار مشخصی فضای خالی، احتیاجی به روانکاری بین روتورها نیست؛ یعنی بین آنها اصطکاک یا تماسی وجود ندارد و این یکی از مزایای استفاده از بلوئر های سه لوب میباشد. از مزایای دیگر بلوئرهای سه لوب، خروجی هوای تمیز به دلیل عدم کاربرد روغن در ساختار آنها است و احتیاجی به فیلتراسیون ندارند.

مشخصات فنی انواع بلوئر سه لوب

دیدگاه ها غیر فعالند