روغن و چربی ترکیبات نامحلولی هستند که اکثرا شامل استر های گلیسیریل یا اسید های چرب یا تری گلیسیرید ها هستند.
این ترکیبات به علت وزن مخصوص کمتری که نسبت به اب دارند بر روی سطح آب قرار می گیرند.
عمده روغن های طبیعی درفاضلاب کشتارگاهی غیر محلول اند ولی در اکثر حلال های آلی محلول می باشند.  

وجود چربی در پسابها می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در فرایند تصفیه فاضلاب کشتارگاه  و ایجاد خطر برای سلامت انسان و محیط زیست گردد.

چربی های موجود در فاضلاب کشتارگاهی باعث ایجاد مشکلاتی از قبیل انسداد
و یا کاهش فضای مجرا های فاضلاب و تاسیسات در اثر انجماد و چسبیدن روغن و چربی،
مشکلات زیبا شناختی، ایجاد خوردگی در بتن، کاهش راندمان تصفیه فاضلاب به روش های هوازی و بی هوازی،
تولید لایه های نامرئی، تهدید حیات آبزیان و آلودگی منابع آب های سطحی و زیر زمینی است.
وجود چربی در پسابها می تواند باعث ایجاد مشکلات جدی در فرایند تصفیه فاضلاب کشتارگاه  و ایجاد خطر برای سلامت انسان و محیط زیست گردد.
همچنین این عامل در فرایند تصفیه فاضلاب، می تواند موجب ایجاد خسارات سنگین به سیستم و فرایند تصفیه فاضلاب شود.
به علت حلالیت کم روغن و چربی در آب، سرعت تجزیه پذیری میکروبی آن، در زمان تصفیه پساب کاهش می یابد.

میزان استاندارد چربی در فاضلاب های خروجی صنایع جهت تخلیه در فاضلاب رو های شهری حداکثر باید50 میلی گرم بر لیتر باشد
همچنین استاندارد میزان چربی و روغن در فاضلاب خروجی جهت تخلیه در آب های سطحی و مصارف کشاورزی، حداکثر باید 10 میلی گرم بر لیتر باشد.
بدین صورت پس از طی فرایند تصفیه فاضلاب کشتارگاه حد اکثر میزان چربی موجود بر اساس استاندارد سازمان محیط زیست می بایست به میزان کمتر از 10 میلی گرم بر لیتر کاهش یابد.

روغن و چربی بخش عمده ای از فاضلاب کشتارگاهی یا پساب کشتارگاه و 25 تا35  درصد از کل COD فاضلاب خام را تشکیل می دهد.
این ترکیبات در راکتور بیولوژیکی باعث مشکلات عملیاتی و اختلال در بهره برداری و افزایش غلظت مواد آلی در فاضلاب می شود.
چربی موجود در فاضلاب کشتارگاه عمدتا به صورت تری گلیسیرید و اسید های چرب با زنجیره بلند است
و در فرایند بی هوازی به وسیله آنزیم لیپاز به اسید چرب با زنجیره بلند و گلیسرول هیدرولیز می شود.

در فرایند تصفیه فاضلاب کشتارگاه، روغن، چربی و گریس نامحلول با فرایند جداسازی ثقلی حدف می گردد،
در حالی که ترکیبات محلول با فرایند بیولوژیکی حذف می گردند.
حذف روغن و چربی به خصوصیات فیزیکی و شیمیایی این ترکیبات و شرایط محیطی تصفیه خانه بستگی دارد.
فرایند هایی مانند اضافه کردن مواد شیمیایی و شناور سازی با هوای محلول (DAF) به عنوان فرایند های پیش تصفیه،
قبل از فرایند بیولوژیکی مقدار قابل توجهی از این ترکیبات را کاهش می دهد.
مواد منعقد کننده مانند آلوم و کلروفیک بیش از 90% روغن و چربی را حدف می کند،
روغن و چربی به وسیله شناور سازی با هوای محلول (DAF) با آلوم و اسیدسازی 85 تا 95 درصد بازده در حدف دارند،
اسید سولفوریک یا اسید کلریدریک در PH برابر 3 و زمان ماند 1 روز روغن و چربی را به مقدار 80% حذف می کند.
کلروفریک همراه با پلیمر کاتیونی به میزان بیش از 97% در فرایند تصفیه شیمیایی فاضلاب کشتارگاه راندمان حذف دارد.

روش های جذب سطحی با استفاده از جاذب های مختلف مانند رسی های معدنی برای حذف روغن و چربی موثر است.
استفاده از پرتو های یونیزاسیون نظیر گاما در کاهش روغن، چربی و گریس نیز موثر است.
80 تا 90 درصد روغن و چربی به وسیله میکروارگانیزم ها در فرایند تصفیه بیولوژیکی حذف می شوند.
روغن و چربی توسط آنزیم لیپاز به مقدار قابل توجهی حذف می شود.

با ترکیب روش فیزیکی با لجن فعال از فرار چربی و روغن می توان جلوگیری کرد و میزان چربی و روغن را از 70 تا 95 درصد حذف کرد.
حدف این ترکیبات به وسیله ی روش های غشایی بیشتر از فرایند های لجن فعال معمولی و بیش از 90% است.

از دیگر روش های ترکیبی مورد استفاده می توان به ترکیب روش هوازی و بی هوازی و همچنین ترکیب روش های غشایی با بیولوژیکی نام برد.
روش بی هوازی(UASB) قادر به حذف 70% این ترکیبات است چنانچه قبل از این روش از شناور سازی هوای محلول استفاده کنیم
مقدار حدف چربی افزایش پیدا می کند.  ترکیب روش بی هوازی و لجن فعال می تواند  98.9% روغن و گریس را حذف کند.

شرکت صدرآب تولیده کننده پکیج های کامپوزیتی تصفیه فاضلاب و همچنین پکیج کامپوزیتی چربی گیر در احجام و سایز های مختلف متناسب با نیاز مشتریان عزیز می باشد.
از ویژگی های این پکیج های کامپوزیتی می توان به مقاومت بالا نسبت به فشار های هیدرولیکی، تغییرات آب و هوایی و همچنین پرتو خورشید نام برد.
پکیج های تصفیه فاضلاب و پکیج های چربی گیر تولیدی شرکت صدرآب قابلیت حمل و نقل و جابجایی آسان و همچنین قابلیت نصب به صورت دفنی و سطحی را نیز دارا می باشد.

امتیاز دهید post

دیدگاه ها غیر فعالند