جوهرنمک سپتامل (هیدروکلریک اسید) جوهرنمک (HCL) محلولی است با قدرت خورندگی بالا که برای  جرم گیری، رسوب زدایی، زودودن لکه های خاص، خالص سازی و ... مورد استفاده قرار می گیرد. در مقیاس های بیشتر برای حذف باکتری های موجود در استخر، سفید کننده، ضدعفونی کننده سطوح و آۤب می باشد. از انحلال گاز هیدروکلرید در آب یک ترکیب شیمیایی با نام هیدروکلریک اسید به وجود می آید.

ادامه مطلب