پکینگ مدیا قطعاتی سبک هستند که به دو دسته تقسیم میشوند : پکینگ مدیا معلق و پکینگ مدیا ثابت .

ادامه مطلب