ساخت و استفاده از ضدعفونی کننده ضد ویروس کرونا   در اینجا راهنمایی برای کار با اسپری ها، دستمال مرطوب ها و محلول مبتنی بر سفید کننده برای تمیز کردن سطوح بیماری زا وجود دارد.

ادامه مطلب