-01144248260-01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

ضدعفونی کننده پراستیک اسید (پرسیدین) پر استیک اسید یا پرسیدین یک ترکیب آلی با فرمول شیمیاییCH3CO3H می باشد. پر استیک اسید یک مایع بی رنگ با بوی تند می باشد که خاصیت خوردندگی بالایی دارد. این ماده بی خطر است با این حال برای افرادی که آلرژی دارند مضر می باشد. برای استفاده از این محصول حتما از لوازم من الجمله دستکش، ماسک و عینک  استفاده شود. در صورت برخورد با بدن سریع،  آن محل را با آب و صابون بشویید.

ادامه مطلب

پر استیک اسید (C2H4O3) ترکیبی از استیک اسید (CH3COOH) و هیدروژن پراکسید (H2O2) است. پراستیک اسید یک مایع روشن و بیرنگ با بوی تند می باشد که خاصیت گندزدایی و ضدعفونی کنندگی دارد. پراستیک اسید با واکنش بین هیدروژن پراکسید و استیک اسید تولید می شود:

ادامه مطلب