معایب دیفیوزرهای حباب درشت اگرچه دیفیوزرهای حباب درشت مزایای خود را دارند، اما مهم است که اشکالاتی در مورد این دیفیوزرها در نظر بگیرند، که در زیر مورد بحث قرار گرفته است.

ادامه مطلب