01144248260_01144231902_09223767512_09220588001_09119191911
sadrabcompany@gmail.com

انواع دیفیوزرهای حباب درشت (COARSE BUBBLE DIFFUSERS) در مقالات قبلی درباره ی دیفیوزرهای حباب ریز و ویژگی های آن بحث کردیم، اکنون می خواهیم به انواع دفیوزرهای حباب درشت و ویژگی های آنها بپردازیم. 

ادامه مطلب