برج های خنک کننده آبی، از تجهیزات اساسی در ساختمان های تجاری و صنعتی امروزه هستند.  به دلیل تکنولوژی مقرون به صرفه و تجدید پذیر که برای برجهای خنک کننده ایجاد شده است ، شرکتهای بی شماری صنعتی قادر به عملکرد مداوم هستند. اگرچه عمومی ترین تعریف برج خنک کننده چیزی است که باعث حذف گرمای "ضایعات" از هر فرآیند صنعتی یا کندانسور تهویه مطبوع می شود ، اما برج های خنک کننده مرطوب - که گاهی به آن برج های خنک کننده مدار باز نیز گفته می شود ، کمی پیچیده تر از آن هستند.

ادامه مطلب