راکتور (ABR (Anaerobic Baffled Reactorمخزن سپتیک تانک بهبود یافته است که در آن مجموعه ای از بافل ها قرار می دهند تا فاضلاب به جریان بیافتد. زمان ماند لجن، راکتورهای ABR بسیار طولانی مدت است، که باعث افزایش راندمان تصفیه می شود. گاهی اوقات در این راکتور برای افزایش سطح بیولوژیکی از صفحات لاملا استفاده می کنند.

ادامه مطلب