مخزن ایمهاف تانک یک فناوری اولیه  تصفیه فاضلاب بصورت تک واحدی می باشد که برای جداسازی مایع از جامد و هضم لجن بی هوازی استفاده می شود.

ادامه مطلب