فرآیند تصفیه بیولوژیکی بی هوازی  از این فرآیند معمولا برای تصفیه فاضلاب های آلی قوی نظیر لجن ها، خروجی کشتارگاه ها، نوشابه سازی و غیره که اکسیژن لازم برای تثبیت هوازی بالاست استفاده می شود.

ادامه مطلب