صفحات لاملا چیست؟ پکینگ لاملا برای حذف مواد معلق در تصفیه خانه های آب و فاضلاب مورد استفاده قرار می گیرد. صفحات لاملا یکی از پرکاربردترین تجهیزات تصفیه آب و فاضلاب در ده سال اخیر بوده است. نام های دیگر پکینگ لاملا، صفحات لاملا و پکینگ مدیا می باشد. از این صفحات برای احداث تصفیه خانه های جدید و بازسازی تصفیه خانه های آب و فاضلاب مورد استفاده هستند.

ادامه مطلب