01144248260_01144231902_09223767512_09220588001_09119191911
sadrabcompany@gmail.com

انواع دوزینگ پمپ این چهار نوع دوزینگ پمپ برای فشار، مواد شیمیایی و کاربردهای مختلف با مکانیسم پمپاژ متفاوت طراحی شده اند.

ادامه مطلب

دوزینگ پمپ یک پمپ جابجایی مثبت و کوچک است. این دستگاه برای پمپ کردن بسیار دقیق یک ماده شیمیایی در جریان آب ، بخار یا گاز است.

ادامه مطلب