پمپ ایرلیفت چیست؟ پمپ های ایرلیفت برای بالابردن و انتقال سیالات و یا لجن مورد استفاده قرار می گیرند. این نوع پمپ های قدرت مکش پایین و توانایی متوسطی برای جابه جایی سیالات دارد. هوای فشرده در این پمپ ها از کمپرسور و بلوئر تامین می شود. از این پمپ ها در چاه های عمیق استفاده می شود که شن وماسه موجود در چاه باعصث خرابی قطعات مکانیکی می شوند.

ادامه مطلب