مزایا و تفاوت های پکیج کامپوزیت نسبت به پکیج ها ی دیگر 1-پکیج کامپوزیت FRP  دارای قابلیت نصب دفنی و سطحی می باشد. برخلاف پکیج های کاروگیت پلی اتیلنی که نصب آن با الزام به مدفون سازی پکیج مواجه خواهد بود.

ادامه مطلب