میکروارگانیسم ها قبلا تمام موجودات زنده جهان را به دو دسته گیاهان و جانوران تقسیم می کردند. تا اینکه در قرن نوزدهم میلادی دریافتند که موجودات زنده دیگری وجود دارند و دارای خواص مشترکی از هر دو گروه گیاهان و حیوانات می باشند و این موجودات را میکروارگانیسم ها نامیدند. میکروارگانیسم ها شامل ویروس ها، جلبک ها، قارچ ها، پروتوزوئرها، باکتری ها و ... می باشند. باکتری ها بر اساس منبع تغذیه شان به دو گروه تقسیم بندی می شوند:

ادامه مطلب