صاف کردن صاف کردن عبارت است از عبور دادن آب از بسترهای متخلخل که در اثر آن مواد معلقی که ابعاد آنها بزرگتر از تخلخل لایه ها می باشد در سطوح متخلخل گرفته می شوند. این مواد معلق عبارتند از: گل و لای، پلانکتونها، رنگ و مواد آلی و دیگر موادمعلق. از زمان های قدیم استفاده از صافی برای زلال کردن آب و به دست آوردن آبی با ظاهر مطلوب مورد توجه بوده است. اولین وسایل صاف کردن استفاده از پارچه های مخصوص و سیفون های فیتیله ای بوده است.

ادامه مطلب