پلی آلومینیم کلراید به عنوان یک کلوگولانت اولیه در انواع مختلف برنامه های تصفیه فاضلاب صنعتی و خانگی(بهداشتی) مورد استفاده است.

ادامه مطلب