کلرید هیدرات آلومینیوم (ACH) انتخابی مناسب برای بسیاری از برنامه های کاربردی برای تصفیه فاضلاب صنعتی و بهداشتی است که به علت راندمان بالا، اثربخشی آن در توضیح و کاربرد آن به عنوان یک عامل آبیاری از لجن است.

ادامه مطلب