این یک کریستال سبز آبی یا زرد با فرمول FeSO4.7H2O  است و به نام "vitriol سبز" یا "copperas" شناخته می شود. این محصول جانبی در آب حل می شود در 64 درجه سانتیگراد و ذوب میشود.

ادامه مطلب