-01144248260-01144231902_09190588001_09119191911
sadrabcompany@yahoo.com

پمپ لجن کش پمپ لجن کش، همچنین به عنوان پمپ انتقال مواد جامد شناخته شده است. با طراحی ویژه این پمپ می توان از آن در محیط های سخت برای انتقال مواد جامد با کارایی بالا و نگهداری کمتر استفاده کرد.

ادامه مطلب

لجن ها با لزجیت بالا از ته نشینی اولیه یا ترکیبی از لجن فعال دفعی ، کف ناشی از زلال سازها ، لجن خام و هضم شده تغلیظی به روش ثقلی است ، شناورسازی و سانتریفوژ کردن ، تولید می شوند.

ادامه مطلب