از صفحات لاملا در حوضچه های ته نشینی به منظور زلال سازی استفاده میشود به اینصورت که جریان فاضلاب با گذر از داخل این صفحات سرعت کمتری پیدا میکند و در نتیجه زمان ته نشینی و ماند بیشتر شده و در نتیجه باعث زلال شدن و ته نشینی ذرات پساب میشود.

ادامه مطلب