01144248260_01144231902_09119191911_09220588001_09223767512
info@sadrabco.com

دوزینگ پمپها که با نام میترینگ پمپ هم شناخته می شوند بعنوان نوعی از پمپ های دارای توان جابجایی مثبت محسوب می گردند که بصورت دیافراگمی یا پیستونی در بازار موجود می باشند

ادامه مطلب