انواع بلوئر انواع دوزینگ پمپ دیفیوزرها پکینگ مدیا پکینگ لاملا                    بلوئر   دمنده باعث ایجاد جریان هوا (جریان جریان) می شود. کلسیستم بلوئر فشار (فشار برگشت)  از طریق مقاومت در برابر جریان هوا ایجاد می کند. با ترکیب جریان و فشار برگشت، شما می توانید جریان عملیاتی هوا را شناسایی کنید. استفاده از انرژی بهینه زمانی حاصل می شود که فشار در هدر ها به اندازه کافی برای غلبه بر فشار استاتیک باشد. از آنجا که بسیاری از اپراتورهای تصفیه خانه فاضلاب تمایل به تنظیم فشارهای بیش از حد بالا دارند، فشار بیش از حد باعث کاهش قدرت تخلیه می شود.   دوزینگ پمپ   یک دوزینگ پمپ  یک پمپ جابجایی مثبت است که برای انتقال دقیق  جریان مواد شیمیایی یا مواد دیگر به جریان سیال طراحی شده است. مکانیزم این پمپ صنعتی شامل جمع آوری مقدار اندازه گیری شده از مایع به داخل محفظه و سپس تزریق این میزان حجم به داخل ظرف می باشد. دیفیوزر   دیفیوزر هوا و یا اکسیژن را به فاضلاب منتقل می کنند. همانطور که حباب ها از طریق فاضلاب افزایش می یابند،  اکسیژن از یک حالت گاز به حالت مایع منتقل می شود - بنابراین اکسیژن محلول (DO) به آب اضافه می شود و میکروارگانیسم ها را به حالت تعلیق در می آید، بنابراین آنها از بین نمی روند. دیگر این ذرات به حالت تعلیق در می آیند و با DO ارتباط برقرار می کنند، مواد جامدات بیشتری که می توانند مصرف کنند و از بین بروند.     پکینگ مدیا(شناور)   قطعلتی سبک هستند که در تصفیه خانه ها برای شفاف سازی بسیار پر کاربرد هستند.   پکینگ لاملا صفحاتی هستند که در تصفیه خانه ها در حوضچه های ته نشینی برای شفاف کردن پساب خروجی است.          

ادامه مطلب