پلی آلومینیوم کلراید (Poly Alminium chloride) یکی از متداول ترین مواد منعقد کننده در آب است که به طور خلاصه PAC نیز نامیده می شوند.

ادامه مطلب