تری سدیم فسفات (Trisodium Phosphate)​​​​​​ ترکیبی از سدیم و فسفر است . تری سدیم فسفات نمکی سفید رنگ با فرمول ((Na3Po4)) است. این ماده با خاصیت قلیایی بالا و اموسلیون کننده در آب حلال است .

ادامه مطلب